Numerologia

Droga Życia czyli jaką jesteś liczbą?

Droga Życia czyli jaką jesteś liczbą?

Droga Życia określana też jako Liczba Urodzenia, inaczej Przeznaczenie, to wibracja, którą otrzymamy po zsumowaniu naszej daty urodzenia.

Sumowania tego dokonujemy w określony sposób, aby w efekcie otrzymać nie tylko wibrację główną, ale także wszystkie jej Podliczby.

Podliczby lub Podwibracje jak się je często nazywa w numerologii, występują obok liczb głównych takich jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 i są to liczby 11, 12, 13, 14, 15…itd.

Pewnych Podliczb nie sumujemy, są to liczby 11, 22, 33, 44, tzw. wibracje mistrzowskie.

Dokonując obliczeń numerologicznych prawie zawsze najpierw otrzymujemy Podliczbę, która następnie sprowadzamy do liczby głównej.

Obliczmy zatem jaką Drogą Życia podąża osoba urodzona 23. 12. 1976 roku.

Sposób I – metoda horyzontalna

Korzystając z tej metody sumujemy pojedynczo, kolejno wszystkie cyfry w dacie urodzenia i sprowadzamy je do jednej cyfry.

2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 6 = 31 = 3 + 1 = 4

Otrzymaliśmy liczbę główną 4 (Droga Życia 4) oraz jej Podliczbę 31

Sposób II – metoda wertykalna

W tej metodzie mamy dwa etapy obliczania. Najpierw sumujemy pełny dzień, miesiąc i rok urodzenia, a później sumujemy uzyskaną czterocyfrową liczbę.

Dzień urodzenia 23 +

Miesiąc urodzenia 12 +

Rok Urodzenia 1976 =

Suma 2011

Sumujemy uzyskaną liczbę 2 + 1 + 1 =4

Otrzymaliśmy liczbę podstawową, główną 4. Podliczby brak.

Sposób III suma cyfr zredukowanych

Tutaj też wykonujemy obliczenia dwuetapowo. Najpierw sumujemy pełny dzień i miesiąc urodzenia, oraz cyfry składające się na rok urodzenia. Otrzymujemy dwie liczby.

W naszym przykładzie są to 23 + 12 = 35 oraz rok urodzenia 1 + 9 + 7 + 6 = 23

Sumujemy uzyskane liczby 35 + 23 = 58 = 5 + 8 = 13 = 4

Otrzymaliśmy liczbę główną 4 i jej podliczba i 13.

Droga Życia badanej osoby to 4, a jej podliczby to 13 i 31.

Jak widzimy 4, to nie tylko ta pojedyncza wibracja, ale także inne, uzupełniające jej opis wibracje, takie jak 13, 31.

Nie każda urodzeniowa Czwórka będzie miała te same podliczby, dlatego wyróżniamy cztery typy różnych Czwórek.

Inne informacje uzyskamy dla naszej badanej czwórki, której podliczbami jest 13 i 31, a inne gdyby podliczbą była np. mistrzowska 22.

Warto uwzględnić te obliczenia ponieważ Portret Numerologiczny, na który składa się Droga Życia będzie bardziej czytelny.

Źródło: Internet

%d bloggers like this: